Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2 grudzień 2020r

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Voska Studio Kreatywne Joanna Jeżyk, z siedzibą Witosa 38, 62-050 Dymaczewo Nowe, e-mail store@paperln.com.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, e-mail store@paperln.com.
 3. Dane zbierane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego oraz formularzy projektowych (briefy). Na naszej stronie internetowej nie możliwości zarejestrowania się, logowania oraz założenia konta użytkownika.
 4. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej należy wpisać: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak np. adres IP komputera, typ przeglądarki, itp. Dodatkowo nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 6. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych zebranych o naszych klientach żadnym podmiotom trzecim.
 7. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, lub podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru sprawiedliwości lub pracownikom GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Dane będą przetwarzane w celach:
  (1) świadczenia usługi sprzedaży produktów oferowanych przez Voska Studio Kreatywne Joanna Jeżyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  (2) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  (3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze zawnioskować do Administratora Danych o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora zgodnie z art. 17 Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 12. Odbiorcami danych osobowych będą:
  (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy Voska Studio Kreatywne Joanna Jeżyk w celu obsługi strony internetowej voskastudio.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
  (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  (3) podmiot świadczący usługi księgowe.
 13. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Voska Studio Kreatywne z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prywatności, można się z nami kontaktować poprzez naszą witrynę, email lub telefonicznie.

postanowienia dotyczące sprzedaży produktów

 1. Podczas składania zamówienia poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres mailowy store@paperln.com, Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  (1) imię i nazwisko,
  (2) numer telefonu, 
  (3) adres e-mail,
  (4) adres dostawy. 
  Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. 
 2. Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT, w związku z czym Kupujący za zakupiony Produkt otrzyma fakturę bez naliczonego podatku VAT.
 3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numer konta bankowego.
 4. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą “o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, w szczególności danych osobowych zgłaszaj na adres store@paperln.com.